Problemi zaduženih u švajcarcima i dalje traju: Dražava nema trajno rešenje, BANKE ODUZIMAJU IMOVINU

Švajcarci
Pixabay.com

Udruženje bankarskih klijenata "Efektiva" zatražilo je od Narodne banke Srbije da donese hitne mere kojima bi se sprečilo da banke aktiviraju hipoteke problematičnih kredita u švajcarskim francima. U Srbiji ima 19.300 kredita u toj valuti, u protivvrednosti od milijardu franaka. Podaci govore da 50 odsto dužnika sa takvim pozajmicama ima probleme u otplati.

 

Klijenti zaduženi u švajcarcima očekivali su celovito rešenje za probleme u otplati kredita. Umesto toga, svakodnevno dobijaju pretnje banaka da će im oduzeti nekretninu.

Boško Cerović je ove nedelje zamalo ostao bez stana, iako je kredit još pod sudskim sporom jer je tužio banku za naplatu kursa po višem tečaju i zbog jednostranog podizanja marže.

– Banka u ovom trenutku potražuje neverovatnih 446.000 švajcarskih franaka, a moj kredit je inicijalno bio 240.000 franaka, i posle sedam godina otplate. U ovaj iznos je ušao neverovatan iznos potraživanja koja su nezakonita – navodi Cerović.

U Komori izvršitelja kažu da se svakodnevno sreću sa sudskim nalozima za oduzimanje stanova, bilo da je poverilac banka ili je to klijent. Tako će, kažu, biti – dok zakon ne naloži drugačije.

– To znači, ukoliko bi sredstva izvršenja bila nepokretnost i ukoliko bi morala da se proda nepokretna imovina dužnika, ta imovina bi se prodala u postupku kako zakon reguliše i to na prvoj prodaji, kada bi početna cena bila 70 odsto od prosečne tržišne cene nepokretnosti, odnosno na drugoj prodaji, kada je prosečna tržišna cena 50 odsto – ističe Svetlana Manić iz Komore javnih izvršitelja.

U udruženju klijenata “Efektiva” pozivaju Narodnu banku da predloži održivo rešenje za otplatu kredita u švajcarcima, jer banke naplaćuju zatezne kamate, pa se dug uvećava do neslućenih visina, ne samo zbog kursnih razlika.

– Ovde se traži da se dugovanja dovedu na neki realan nivo i da građani te kredite otplate na neki normalan način. Ne traži se da poreski obveznici plaćaju bilo šta. Sa druge strane, ako se nastavi prolongiranje ovog problema, država će preko Nacionalne korporacije koja pokriva 85 odsto svih stambenih kredita morati da reaguje i da plaća bankama i onaj novac koji im ne pripada – kaže Dejan Gavrilović iz Udruženje klijenata “Efektiva”.

Narodna banka saopštava da nije nadležna da određuje kada će banke pokretati hipoteke na stanove.

– U zemljama u okruženju čija se ‘gotova’ rešenja nekritički nude, pokrenuti su postupci ocene ustavnosti tih rešenja ili međunarodni sudski sporovi kojima je država tužena sa potencijalno nesagledivim posledicama na fiskalni sistem tih država – navode u Narodnoj banci.

Dok se ne nađe celovito rešenje za indeksirane kredite ili ne dođe do situacije da sud zapreti oduzimanjem hipoteke, stručnjaci savetuju da sami prodate nekretninu, jer ćete tako dobiti više nego kada je prodaja prinudna.