Regres i topli obrok od sada mimo zarade

Posao
Pixabay.com

Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o sistemu plata u javnom sektoru i uputila ga u Skupštinu. Uvodi se princip "jednaka primanja za jednak rad" i utvrđuju načini napredovanja u službi, pišu Večernje novosti.

 

Regres i topli obrok ubuduće će se iskazivati u obračunu plata posebno i neće biti deo koeficijenta, kao što je to bilo prethodnih 15 godina. Iznos ovih naknada zavisiće od budžetskih mogućnosti Vlade, a lokalne samouprave će same uređivati osnovice za plate svojih zaposlenih. Ovo su neke novine Predloga zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru koji je u četvrtak usvojila Vlada i uputila ga Skupštini Srbije na usvajanje, a poslanici će o ovom zakonu raspravljati danas u 17 časova, pišu Večernje novosti.

Kako navode u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, ovaj zakon će uvesti red u sistem zarada zaposlenih u javnom sektoru i ispraviće statusne neujednačenosti i probleme koji su se dešavali u praksi.

– Njime će u prošlost otići više od 20 zakona i podzakonskih akata, 10 osnovica i 900 koeficijenata kojima se određuju plate zaposlenih i funkcionera – stoji u saopštenju Ministarstva. – Zakonom je predviđeno da se sve plate obračunavaju na osnovu istih elemenata, iste osnovice i jedinstvene matrice raspona koeficijenata. To će omogućiti poređenje poslova, čime se bližimo ostvarenju principa “jednaka plata za jednak rad”. Za sve će se utvrditi principi napredovanja, kao osnov za uvećanje plata, uvažavajući specifičnosti svakog podsistema opšte države, a vrednovaće se učinak i efikasnost obavljanja posla.

Usvajanje zakona o platama je uslov Svetske banke za dodelu kredita Vladi Srbije od 75 miliona dolara za reformu javnog sektora.