Šabić poništio rešenje o tajnosti ugovora s Etihadom

Organizacija Transparentnost Srbija danas je na svojoj Fejsbuk stranici objavila rešenje Poverenika za informacije od javnog značaja kojim je poništio odluku preduzeća "Er Srbija" da ugovor sa kompanijom Etihadom predstavlja tajnu.

Kako je objavljeno, poverenik je poništio rešenje kojim je “Er Srbija” uskratila pristup informacijama koje se odnose na poslovnu saradnju između tog preduzeća i Etihada i vlasničku transformaciju bivšeg Jata i naložio da se predmet vrati na ponovni postupak u Er Srbiju.

Poverenik je postupao po žalbi organizacije Transparentnost Srbija.

U rešenju Poverenika se, između ostalog, navodi da je “Er Serbia” navela formalne razloge za uskraćivanje pristupa, ali da nije obrazložila materijalne razloge koji takođe moraju postojati, i da se razlozi za uskraćivanje pristupa informacijama ne mogu zasnivati samo na pretpostavci o mogućem ponašanju druge ugovorne strane.

Konstatuje se da “Er Srbija” nije, pre nego što je odbila u celosti zahtev za pristup informacijama, razmatrala mogućnost delimičnog pristupa.

Istaknuto je i da “nema mesta pozivanju prvostepenog organa na odredbe o prekršajnoj i krivičnoj odgovornosti u slučaju odavanja poslovne tajne, za situaciju kada organ javne vlasti to čini u skladu i na osnovu zakona, a ne neovlašćeno”.

Zbog svega toga je predmet vraćen a.d. za vazdušni saobraćaj “Er Srbija” na ponovni postupak, objavila je Transparentnost.

U toj organizaciji podsećaju da su istu žalbu uputili i Vladi Srbiji, ali da ona nije postupala po njoj.loading...