Saznajte gde se toči najjeftinije, a gde najskuplje gorivo

Analiza je rađena prema dva kriterijuma - prvi je prosečna cena galona goriva (3,78 litara), a drugi je procentualni iznos prosečne dnevne zarade koji treba izdvojiti za kupovinu jednog galona goriva.

Najskuplje gorivo toče vozači na benzinskim pumpama u Norveškoj, dok je najjeftinije gorivo u Venezueli, pokazuje analiza agencije Blumberg.

U najskupljoj Norveškoj galon goriva košta 9,79 dolara, na drugom mestu je Holandija s cenom od 9,46 dolara, potom Italija (9,34 dolara), Danska (9,14), Grčka (8,81), Belgija (8,68), Portugal (8,56), Nemačka (8,50), Turska (8,47), a listu najskupljih 10 zatvara Finska s cenom galona od 8,44 dolara.

Od zemalja iz regiona, prema ovoj rang listi, najskuplje je gorivo u Sloveniji koja se našla na 17. mestu s cenom od 7,74 dolara po galonu, zatim Hrvatska na 23. mestu s prosečnom cenom od 7,40 dolara, odmah iza nje je Rumunija (7,38 dolara), Mađaska je na 26. poziciji sa 7,05 dolara, a u Bugarskoj, koja je na 32. mestu, za galon goriva treba izdvojiti 6,73 dolara.

Srbija se ne nalazi na ovoj rang listi.

Najjeftinije gorivo, prema analizi Blumberga, plaćaju stanovnici Venezuele, koji za jedan galon, odnosno 3,78 litara goriva izdvajaju samo 0,04 dolara, a među najjeftinije spadaju i Saudijska Arabija sa cenom od 0,45 dolara za galon, Kuvajt sa 0,81 dolarom i Egipat sa 1,01 dolarom za galon goriva.