SEZONSKI POSAO BIĆE GOTOVO NEMOGUĆ: Crna Gora donela nove odredbe o zapošljavanju stranaca

Kafić
Pixabay.com

Zakon o strancima u Crnoj Gori počeo je da se primenjuje u celini od 1. novembra prošle godine, što znači da će nastupajuća turistička sezona biti prva tokom koje će se strancima u ovoj zemlji u velikoj meri ograničiti zapošljavanje. Dakle, građani Srbije će moći sezonski da rade tokom leta u Crnoj Gori samo ako u ovoj zemlji nema dovoljno radne snage ili ukoliko nezaposleni sa evidencije neće da rade poslove za koji su kvalifikovani.

 

Ova letnja sezona, po svemu sudeći, neće biti radna za mnoge državljane Srbije na crnogorskom primorju. U Centru za građansko obrazovanje Crne gore obrazlažu Zakon o strancima.

 
– Novim Zakonom o strancima koji je počeo da se primenjuje 1. aprila 2015. donešena

“Diskriminisani samo stranci koji ne žive u Crnoj Gori”

– Po ovom zakononu diskriminisani su samo oni stranci koji nemaju stalno nastanjenje u Crnoj Gori, a oni koji imaju stalni boravak imaju jednaka prava i mogućnosti kao i državljani Crne Gore – naglašava Kaluđerović.

je odredba kojom se strancima u Crnoj Gori u velikoj meri ograničava zapošljavanje uopšte, a naročito sezonsko zapošljavanje. Odnosno, za ona radna mesta za koji već postoji evidentirani kadar u Crnoj Gori praktično se zabranjuje “uvoz” nove radne snage. Znači, za sezonske poslove za koje nema radne snage u Crnoj Gori ili nezaposleni sa evidencije neće da rade poslove za koji su kvalifikovani, Zavod za zapošljavanje nema ograničenja. Takođe, ograničenja nema ni za rukovodne kadrove u privrednim preduzećima – objašnjava Snežana Kaluđerović, koordinatorka u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Po tom zakonu, kako kaže, ograničava se i dozvola za privremeni boravak.

– Propisuje se ograničenje u smislu dozvole za privremeni boravak, odnosno veže se privremeni boravak sa dozvolom za rad, pa se u zakonu jasno navodi da dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja stranca može izdati samo ako na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se dozvola odnosi ili je lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima – kaže Kaluđerović.

Po tom zakonu privilegovani su stranci na direktorskim funkcijama.

– Ograničenja se ne odnose na zapošljavanje rukovodnog kadra u preduzećima, odnosno izvršnog direktora stranog privrednog društva koje je registrovano u Crnoj Gori, ili izvršnog direktora stranog privrednog društva koje je osnivač privrednog društva registrovanog u Crnoj Gori, kao ni na stranca sa visokim obrazovanjem na rukovodećim poslovima u tom društvu. Ograničenja se ne odnose ni na stranca preduzetnika koji se samozapošljava, u skladu sa posebnim propisima – ističe Kaluđerović.

Postavlja se pitanje ko će i na koji način kontrolisati da li neko kao stranac radi u Crnoj Gori.

– Za ovakvu vrstu kontrole zaduženo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja odnosno nadležna je Inspekcija rada koja na terenu vrši konkretnu kontrolu osnova i statusa zapošljavanja – objašnjava Kaluđerović.