Skoro polovina mleka na tržištu ima nedozvoljen nivo aflatoksina

– Jedan od naših predloga je da se dozvoljeni nivo aflatoksina postepeno smanjuje – kazao je on navodeći da je i dalje veliki problem ishrana krava kukuruzom, odnosno stočnom hranom koja ima povećani nivo aflatoksina, a koja još može da se nađe na domaćem tržištu.

Radna grupa za praćenje stanja i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta sirovog mleka, koju je formirala Vlada Srbije, trebalo bi da se sastane danas ili početkom naredne sedmice kako bi se utvrdili dalji koraci u vezi sa dozvoljenim nivoom aflatoksina u mleku.

Predsednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mleka Srbije Ljubiša Jovanović rekao je da očekuje hitan sastanak radne grupe, koja je osnovana 4. jula na predlog Ministarstva poljoprivrede.

Jovanović je agenciji Beta kazao da proizvođači mleka traže ukidanje pravilnika kojim je od 1. jula dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku vraćen na standard EU od 0,05 mikrograma po kilogramu.

– Jedan od naših predloga je da se dozvoljeni nivo aflatoksina postepeno smanjuje – kazao je on navodeći da je i dalje veliki problem ishrana krava kukuruzom, odnosno stočnom hranom koja ima povećani nivo aflatoksina, a koja još može da se nađe na domaćem tržištu.

Jovanović je kazao da sporne količine kukuruza nisu izvezene, ali ni uništene, već su prodavane po nižim cenama i korišćene za ishranu krava.

On nije mogao da precizira koliko takve stočne hrane ima u prometu, ali je istakao da je država ostavila malo vremena da se proizvođači i prerađivači mleka prilagode izmenjenom pravilniku kojim je dozvoljeni novo aflatoksina u stočnoj hrani smanjen, a koji je počeo da važi u martu.

– Trenutno oko 65 odsto mleka proizvedenog u Srbiji ispunjava EU standard od 0,05 mikrograma aflatoksina po kilogramu – kazao je on.

Jovanović je rekao da je zahtev proizvođača mleka i da se pooštri kontrola ovogodišnjeg roda kukuruza, stočne hrane i skladišta.

On je istakao da je prema svetskim standardima količina od 0,5 mikrograma aflatoksina po kilogramu mleka apsolutno bezbedna za zdravlje ljudi i da se taj nivo primenjuje svuda osim u EU.

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković rekla je agenciji Beta da je radna grupa formirana kako bi unapredilia stanje u oblasti kvaliteta sirovog mleka i primarnoj proizvodnji u stočarstvu.

– Poslovi radne grupe su prvenstveno analiza trenutnog stanja u oblasti kvaliteta sirovog mleka, prikupljanje svih podataka o ispitivanju u laboratorijama i to ne samo koncentracija aflatoksina M1 već i ukupan broj mikroorganizama u mleku i broj somatskih ćelija kao pokazatelja zdravlja muznih grla, higijene muže, ishrane i izbalansirane hrane za životinje – rekla je ona.

Kako je precizirala, stručnjaci će procenom ukupnih količina proizvedenog i prerađenog mleka prve kategorije koja ispunjava EU standarde, ali druge i treće kategorije mleka, predložiti mere za unapređenje stanja u oblasti primarne proizvodnje mleka i faze sa rokovima u kojima će svo sirovo mleko biti EU kvaliteta.

– Veliki deo posla je svakako i procena koncentracija aflatoksina M1 u sirovom mleku i predlog mera koje treba da preduzmu i proizvođači, naročito kada se zna da sve metode ispitivanja nivoa ovog kontaminenta trenutno pored mleka treba usmeriti i na hranu za životinje i gotove smeše za ishranu krava muzara – rekla je ministarka poljoprivrede.

Bogosavljević Bošković je podsetila da Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje koji je regulisao znatno niže koncentracije mikotoksina u hrani za životinje stupio na snagu u martu ove godine, a koji treba da smanji i rizike od visokih koncentracija u sirovom mleku.

– Period praćenja analize stanja i efekata primene u ishrani krava muzara je kratak da bi se predložile mere, pa će radna grupa raditi i na ovoj problematici – kazala je ministarka, ali nije želela da precizira da li će biti odlaganja primene pravilnika kojim je nivo aflatoksina u mleku vraćen na evropski standard.

Vlada Srbije je krajem februara 2013. povećala dozvoljenu količinu aflatoksina u mleku za deset puta – sa 0,05 na 0,5 mikrograma po kilogramu, pošto je u jesen 2012. utvrđeno da je zbog suše nivo tog otrova, koji potiče od plesni, porastao u kukuruzu kojim se hrane i krave.

Povećan nivo aflatoksina je kasnije utvrđen i u mleku zbog masovne ishrane krava neispravnim kukuruzom.