Za koju god opciju da se opredeli Ministarstvo finansija, u izradi novog zakona koji reguliše naplatu poreza na upotrebu vozila, od Nove godine biće nove cene.

 

To bi značilo da će neki vlasnici automobila plaćati niže iznose, dok bi pojedinima ovaj namet mogao da se poveća.

U Srbiji se porez na upotrebu vozila odvajkada plaća prema kubikaži, a ne prema tržišnoj vrednosti, na šta je pažnju skrenuo i sam ministar finansija Dušan Vujović, pišuVečernje novosti.

Prema trenutnom zakonskom rešenju, najdrastičniji jaz u iznosima ovog poreza je na

Automobili su trenutno razvrstani u sedam poreskih grupa, pa tako oni do 1.150 kubika plaćaju 1.220 dinara, od 1.150 do 1.300 porez je 2.370, od 1.300 do 1.600 je 5.240, a od 1.600 do 2.000 košta 10.740 dinara. Iznad 2.000 kubika su tri kategorije pa u onoj od 2.000 do 2.500 porez iznosi 53.070, u sledećoj do 3.000 je čak 107.550, dok je za vozila sa više od 3.000 kubika 222.280 dinara.

granici od 2.000 kubika. Oni čiji su motori automobila tik ispod ove zapremine plaćaju 10.740 dinara poreza, a oni preko nje moraju da izdvoje skoro pet puta više: 53.070 dinara.

Prvobitna ideja za izmenu ovog zakona išla je u pravcu da se, umesto sedam grupa po kubikaži, uvede ukupno 14 grupa, i da se tome prilagode sume poreza koje se kreću od 1.220 pa do čak 222.280 dinara. Od ove priče se nije odustalo, iako je u opticaju i mogućnost uvođenja drugačijeg načina obračuna poreza, poput onog na tržišnu vrednost automobila.

“U Ministarstvu finansija trenutno je u toku izrada radne verzije izmena ovog zakona, u okviru koje će se, između ostalog, razmotriti i odrediti kriterijumi i merila za oporezivanje porezom na upotrebu motornih vozila, tako da je rano govoriti o predlogu konačnog rešenja” saopštilo je Ministarstvo finansija.

Kada je reč o načinu utvrđivanja tržišne vrednosti automobila – ni to nije nepoznanica za poreznike. Upravo ta vrednost je minimalna osnovica za obračun poreza na prenos apsolutnih prava koji se plaća prilikom kupoprodaje automobila. Tačnije, osnovica kod tog poreza je ugovorena cena, ali ona ne sme biti niža od tržišne vrednosti.

I osiguravači odlično znaju da procene tržišnu vrednost vozila, i to svaki put kada nekome prodaju kasko osiguranje.

“Način utvrđivanja tržišne vrednosti automobila je jednostavan. Postoji jedinstveni katalog AMSS u kome može da se pronađe novonabavna vrednost svakog vozila po tipu, modelu, kubikaži” objašnjava za “Novosti” procenitelj jedne osiguravajuće kuće.

“Potom se, za konkretan automobil, pronađe koeficijent koji predstavlja stepen amortizacije vozila po starosti, a računa se po broju meseci proteklih od godine proizvodnje. Množenjem koeficijenta sa novonabavnom vrednošću dobija se tržišna vrednost vozila. Tako rade poreznici prilikom obračuna poreza na prenos apsolutnih prava, a mi procenitelji kod obračuna šteta u osiguranju u obzir uzimamo još i pređenu kilometražu i opšte stanje vozila”.

Iako sagovornik smatra da bi eventualni prelazak obračuna poreza na upotrebu vozila sa kubikaže na tržišnu vrednost bio lako izvodljiv iz ugla organizovanja naplate, ističe da bi to donelo dodatni posao agencijama za tehničke preglede, koje bi nove parametre morale da unesu u svoje programe za osiguranje.loading...