Srbija 27. decembra emituje NOVI TIP hartija od vrednosti – Šta su ŠTEDNE OBVEZNICE i kako funkcionišu?

novac
pixabay.com

Republika Srbija će 27. decembra emitovati novi tip državnih hartija od vrednosti – štedne obveznice, sa ciljem da se dalje razvija tržište hartija od vrednosti i olakšaju uslovi za ulaganje domaćim punoletnim fizičkim licima u vrednosne papire, objavilo je Ministarstvo finansija.

 

Štedne obveznice predstavljaju pristupačan finansijski instrument, koji zahteva minimalno ulaganje u iznosu od 2.000 dinara za dinarske i 100 evra za kupovinu evro denominovanih štednih obveznica, čime se podstiče štednja u državne hartije od vrednosti, navodi se u saopštenju.

Štedne obveznice emitovaće se se u dinarima i evrima, sa rokom dospeća od dve, tri, pet i deset godina, prodavaće se po nominalnoj vrednosti koja za dinarske štedne obveznice iznosi 2.000 dinara, dok će nominalna vrednost štednih obveznica denominovanih u evrima iznositi 100 evra.

Godišnji prinos na obveznice u dinarima sa rokom dospeća od dve godine iznosi četiri odsto, sa rokom dospeća od tri godine 4,5 odsto, sa rokom dospeća od pet godine 5,25 odsto, dok je kamata za obveznice sa rokom dospeća od 10 godina 6,25 procenata.

Za obveznice u evrima, godišnja kamata sa rokom dospeća od dve godine iznosi jedan odsto, sa rokom dospeća od tri godine 1,75 odsto, sa rokom dospeća od pet godine 2,5 odsto, a kamata za obveznice sa rokom dospeća od 10 godina je četiri odsto.

Kako je precizirano, jedan investitor može kupiti najviše 5.000 štednih obveznica denominovanih u dinarima po jednoj emisiji, odnosno 500 štednih obveznica denominovanih u evrima po jednoj emisiji. 

Štedne obveznice prodavaće se preko poslovnica Poštanske štedionice, a prilikom njihove kupovine investitor će otvarati vlasnički i novčani račun u toj banci.

Investitori su oslobođeni svih naknada prilikom upisa, uplate, otvaranja vlasničkog računa finansijskih instrumenata, isplate kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica.

Pristupni period za kupovinu štednih obveznica počinje 20. novembra i trajaće do 11. decembra 2017. godine, dok će se podela štednih obveznica obavljati i po načelu prioriteta – prioritet u podeli imaju investitori koji se prvi prijave za kupovinu.

Investitor u štedne obveznice ne ostvaruje pravo na kamatu u pristupnom periodu i periodu do njihove emisije.

Štedne obveznice imaće kupone koji će se razlikovati zavisno od ročnosti i valute.