Srbiji prete sankcije zbog Srbijagasa

Gas Plin
Pixabay.com

Zbog nerešenih pitanja u oblasti energetike Srbija bi mogla da bude suočena sa teškoćama u otvaranju pregovaračkog poglavlja koje se odnosi na tu oblast.

 

Kako je rekao direktor Sekretarijata Energetske zajednice u Beču Janez Kopač, postoje četiri sporna pitanja koja sprečavaju otvaranje pregovaračkog poglavlja koje se odnosi na oblast energetike.

– Dok se ta pitanja ne reše, verovatno neće biti vidljivog napretka u otvaranju poglavlja o energetici – podvukao je Kopač, nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva energetike na kome je bilo reči o otvorenim pitanjima u primeni obaveza iz članstva Srbije u Energetskoj zajednici.

On je rekao da nije završen posao razdvajanja delatnosti u Srbijagasu, tačnije razdvajanje operativnog prenosnog sistema i komercijalne delatnosti.

Kopač je na konferenciji novinarima saopštio da su članovi Energetske zajednice dobili obećanja da će to biti učinjeno do 1.jula.

– Ako se to ne dogodi do 1. jula onda ćemo mi na ministarskom savetu Energetske zajednice dati predlog za usvajanje sankcija protiv Srbije – rekao je Kopač.

Drugo otvoreno pitanje odnosi se na članstvo Elektromreže Srbije u Birou za dodelu koordinisanih preograničnih kapaciteta u Podgorici, a sporna je tarifa od 40.000 evra koja mora da se plati.

Za 13. april, kako je kazao, planiran je sastranak u Podgorici na tu temu, rekao je Kopač.

Treće sporno pitanje se odnosi na saradnju EMS-a i kosovskog operatera prenosa na Kosovu KOSTT koja predviđa osnivanje nove firme za snabdevanje, što do sada nije učinjeno.

Četvrto otvoreno pitanje odnosi se na zaštitu životne sredine, rekao je Kopač i dodao da se to odnosi na Direktivu o sumporu u gorivima.

Kako je kazao, Srbija već duži niz godina ne poštuje direktive o minimalnom odnosno maksimalnom procentu sumpora u mazutu. Granica je jedan procenat, a u Srbiji ona iznosi 3 odsto.

– Predlaže se da se to počne poštovati krajem 2019. godine što je za nas neprihvatljivo – rekao je Kopač ističući da se za to pitanje mora naći kompromis.

Kako je kazao, Sekretarijat Energetske zajednice očekuje da u vezi svih otvorenih pitanja dobije od Ministarstva energetike i rudarstva, odnosno Republike Srbije, predloge koji će se dalji koraci preduzeti kako bi se prevažišli problemi.

– To su pitanja koja godina nisu rešavana – upozorio je Kopač.