Stalno traže krivca za neuspeh: Loši menadžeri imaju ove osobine

Sticanje dominacije pomoću sile i visokog položaja svakako nije odlika dobrog menadžera. Jak menadžer svoj tim vodi zahvaljujući zasluženom poverenju, a oni drugi pažnju svojih podređenih privlače snagom pozicije.

Posao
Pixabay.com

Dobar menadžer ne mora da “šefuje”, za razliku od slabog koji nema dovoljno vere u sebe, pa mu je permanentna kontrola njegovih zaposlenih jedino što mu je preostalo.

“Forbes” ističe pet znakova koji pokazuju da je menadžer slab, ali da se pretvara da je jak:

Ne traži pomoć

Kada menadžer koji je slab nije siguran šta da uradi sledeće, neće pitati svoj tim. Umesto toga prebacuje odgovornost na druge, i najčešće govori “samo to uradi, ja sam menadžer i rekao sam ti šta hoću”.

Potreban im je “žrtveni jarac”

Kada takav menadžer primeti da nešto nije u redu, imaće samo jedno na umu – da nekoga okrivi. Jak menadžer će preuzeti odgovornost za sve što ne radi kako treba ili nije po planu, takav će nešto naučiti iz toga. Slab menadžer ne može da preuzme odgovornost.

Ne mogu da kažu “ne znam” 

Slab menadžer se plaši da kaže da nešto ne zna. Jaki menadžeri naučiće nešto i iz grešaka i uspeha, dok slabi neće, jer nisu otvoreni za takvu vrstu saznanja.

Oni mere sve 

Jaki menadžeri su fokusirani na velike ciljeve. Slabi menadžeri se bave malim, beznačajnim stvarima. Najčešće se oslanjaju na merenje umesto na procenu kada upravljaju ljudima.

Ne znaju da upute izvinjenje 

Oni ne mogu da podnesu kritiku bilo kakve vrste. Njihov ego je previše lomljiv da bi podneo tako nešto. Jedan od najvažnijih faktora prilikom odabira posla i odnosa prema radu jeste karakter menadžera za koga radite.