Štediše žive duže od rasipnika

Osobe koje štede više vode računa o zdravlju, a samim tim imaju i više šansi da dočekaju duboku i lepu starost.

Novo istraživanje sugeriše da osobe sklonije štednji češće i više brinu o vlastitom zdravlju. Naučnici Univerziteta Vašington svoje nalaze zasnivaju na analizi podataka prikupljenih od zaposlenih jedne velike firme koji su bili podvrgnuti sistematskim pregledima.

Ispitanici su praćeni oko dve godine nakon što bi ih lekari upozorili na određene poteškoće sa zdravljem. Pokazalo se da su zaposleni koji dodatno štede za penziju u znatno većem broju slučajeva preduzimali korake da snize koncentraciju šećera ili holesterola u krvi.

Pored toga, kod tih ispitanika su uočene manje šanse za prisutnost životnih navika povezanih s negativnim uticajem na zdravlje.