Stižu nam i Arapi: Banka iz Ujedinjenih Arapskih Emirata tražila odobrenje za rad u Srbiji

Guvrenerka Jorgovanka Tabaković kaže da je Srbiji sa MMF potreban aranžman iz predostrožnosti, a ne stend-baj aranžman, koji bi značio dodatno zaduživanje.

– Visok nivo deviznih rezervi ukazuje na to da Srbiji nije potreban stend-baj aranžman, već aranžman iz predostrožnosti. Takav aranžman ne predstavlja dodatno zaduživanje, već bi doprineo jačanju održivog razvoja Srbije i pružio zaštitu od spoljnih šokova – kazala je Tabaković za novi broj Magazina Biznis.

Ona je izrazila očekivanje da će nova runda pregovora Srbije sa MMF-om da se održi na jesen, nakon što se usvoji rebalans budžeta i nekoliko ključnih sistemskih zakona koji bi, kako je dodala, trebalo da doprinesu ubrzanju strukturnih reformi i poboljšanju privrednog ambijenta.

– Očekujem da će Vlada ostati odlučna u sprovođenju fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i da će to rezultirati sklapanjem aranžmana iz predostrožnosti sa MMF-om, koji bi bio dodatna garancija investitorima da Srbija vodi odgovornu i održivu ekonomsku politiku – rekla je Tabaković.

Govoreći o direktnim stranim investicijama u 2014. godini, ona je navela da je za pet meseci njihov priliv bio blizu 500 miliona evra.

– Projekcija stranih direktnih investicija od oko milijardu evra (za 2014.) je realna, jer je zasnovana samo na investicijama koje su započete, ugovorene ili zasnovane na međudržavnim sporazumima – rekla je guvernerka NBS.

Ona smatra da će otvaranje pregovora o članstvu Srbije u EU, povećanje makroekonomske stabilnosti, kao i sprovođenje ekonomske reforme, pozitivno uticati na priliv stranih investicija i u narednom periodu.

Tabaković očekuje i da će inflacija biti trajno stabilizovana na niskom nivou, podsećajući da se od oktobra prošle godine, međugodišnja inflacija uglavnom kreće na nivou od oko dva procenta. Guvrenerka NBS je navela da je niska inflacija rezultat adekvatnih mera monetarne politike, stabilnog deviznog kursa, ali i niske agregatne tražnje i troškova u proizvodnji hrane uzrokovanih pojeftinjenjem poljoprivrednih proizvoda tokom 2013.

– Ovo poslednje je čak uslovilo da se inflacija u poslednjih nekoliko meseci nađe i ispod donje granice cilja od četiri, plus-minus 1,5 odsto, ali očekujemo da se u te granice vrati do kraja godine – rekla je Tabaković.

Guvernerka NBS je kazala i da se još obrađuje zahtev banke iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), koja je početkom godine najavila dolazak na srpsko tržište sa ulogom od 300 miliona evra.

– Početkom marta ove godine pravno lice, u vezi sa najavom investicija iz UAE, podnelo je NBS zahtev za davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, čija je obrada u toku, što znači da je taj postupak u prvoj fazi – rekla je Tabaković za Magazin Biznis.