Sve je spremno za prijem novca preko Pejpala

Narodna banka Srbije (NBS) danas je saopštila da ne postoje pravne smetnje za prijem novca iz inostranstva internetom preko sistema Pejpal.

Izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju iz 2012. omogućeno je da građani i privreda u Srbiji mogu obavljati platni promet sa inostranstvom i preko strane institucije elektronskog novca, što je bio uslov da Pejpal počne poslovati u Srbiji.

Pejpal je aprila 2013. godine omogućio da se iz Srbije obavljaju plaćanja prema inostranstvu i najavio da će kasnije biti moguć i prijem novca preko tog servisa.

NBS je u saopštenju istakla da je nekoliko puta do sada ukazivala da je prijem novca preko stranih institucija elektronskog novca u skladu sa srpskim zakonodavstvom i da su očekivanja da bi Pejpal tu uslugu mogao da pruži do kraja 2014. godine.

„U ovom trenutku to zavisi pre svega od poslovne odluke Pejpala i vremenskog okvira njene tehničke realizacije”, navela je centralna banka.