Vlada Srbije objavila je danas javne konkurse za izbor direktora preduzeća Infrastruktura železnice Srbije, Srbija Voz i Srbija Kargo.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja u “Službenom glasniku”.

Uslov za imenovanje direktora je da kandidati nisu članovi organa političke stranke, odnosno da im miruje partijska funkcija.

Potrebno je i da imaju najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima u oblasti železničkog saobraćaja ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima.

MARKETINŠKI TRIKOVI BANAKA: Da li znate šta je efektivna, a šta nominalna kamatna stopa?

Mandat imenovanih direktora biće četiri godine.

Železnice Srbije su početkom jula prošle godine podeljene na preduzeća Holding, Infrastrukturu, Srbija Voz i Srbija Kargo.loading...