Trinaest evropskih banaka palo na testu održivosti finansija

Trinaest od 130 najvećih evropskih banaka nije položilo test sveobuhvatne procene njihovih finansija i potrebno im je 10 milijardi evra da bi se obezbedile od gubitaka, saopštila je danas Evropska centralna banka.

ECB je dodala da 25 banaka treba jače obezbeđenje od gubitaka, dok je 12 već u deficitu.

Preostalih 13 banaka ima dve nedelje da informiše ECB na koji način će povećati svoje novčano obezbeđenje.

ECB je testirao vrednost bankovne imovine i izložio banke testu stresa kojim se simulira šta bi bilo sa njihovim finansijama u slučaju ekonomskog sloma. Smisao testa je da se ojačaju bankarski sistemi tako da mogu da obezbede više kredita za kompanije i ojačaju krhku evropsku ekonomiju.loading...