Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, na evidenciji je i 4.361 lice sa preko 50 godina starosti, od ukupnog broja nezaposlenih njih 1.868 posao čeka od pet do 10 godina, a više od 10 godina na posao čeka 998 lica.

U Srednjobanatskom regionu krajem 2014. godine evidentirano je 16.718 nezaposlenih, od čega su 8.089 žene, pokazuju podaci Nacionalne službe zapošljavanja u Zrenjaninu.

U Privrednoj komori Zrenjanin ukazuju da je, u poređenju sa brojem nezaposlenih u istom periodu prethodne godine, na kraju 2014. godine broj nezaposlenih manji za 788 lica, odnosno za 4,5 odsto.

U prošloj godini najveće smanjenje nezaposlenosti zabeležno je u Zrenjaninu i to za 455 lica, odnosno za 5,1 odsto i u opštini Novi Bečej od 8,3 odsto, ili za 243 lica, dok je povećanje broja nezaposlenih na kraju 2014. godine u odnosu na prethodnu godinu zabeleženo u opštini Nova Crnja za 4,9 odsto, odnosno za 81 lice.

Na evidenciji nezaposlenih za Srednjobanatski okrug nalazi se 1.112 lica sa visokom školskom spremom.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, na evidenciji je i 4.361 lice sa preko 50 godina starosti, od ukupnog broja nezaposlenih njih 1.868 posao čeka od pet do 10 godina, a više od 10 godina na posao čeka 998 lica.loading...