UVODE SE PLATNI RAZREDI U JAVNOM SEKTORU: Šta to znači za 450.000 zaposlenih?

Uvođenje platnih razreda u javnom sektoru najavljeno je za 2021, što znači da bi za osnovicu trebalo da bude uzeta minimalna mesečna zarada, koja se množi s koeficijentima za svako radno mesto.

novcanik
pixabay.com

Ukoliko zdravstvena kriza opet ne odloži dovođenje u red plata u javnom sektoru, platnim razredima će biti obuhvaćeno više od 450.000 zaposlenih u ustanovama, državnim organima, javnim agencijama, školama i bolnicama. To praktično znači da bi za istu vrstu posla radnik, na primer vozač, bio isto plaćen nezavisno od toga da li radi u ministarstvu, opštini, školi ili nekoj državnoj agenciji.

Zarade u javnom sektoru u proseku su oko 20 odsto veće nego u privatnom, a 10 procenata su veće u prvom tromesečju ove u odnosu na isti period prethodne godine. Prosečna plata u javnim preduzećima u prvom kvartalu ove godine iznosila je 72.383 dinara, u javnom sektoru 66.936 dinara, u sektoru opšte države 65.194. Plate učitelja, s petim stepenom stručne spreme, u celoj Srbiji iznose 46.574 dinara, dok su plate nastavnika s fakultetskom diplomom 59.000 dinara.

Dok se plate zaposlenih u opštinama prilično razlikuju, te što je opština razvijenija, plate su veće. Prema informatorima o radu, koji se mogu naći na sajtovima nekolicine lokalnih samouprava, iako je objavljivanje tih podataka obaveza svih, predsednik opštine Novi Beograd ima platu 123.000 dinara, saradnik s višom stručnom spremom 47.180 dinara, a viši referent 36.000 dinara.

Gradonačelnik Subotice mesečno zarađuje 110.000 dinara, stručni saradnik 49.629, a referent 32.000 dinara. Dok u Knjaževcu predsednik opštine ima platu od 97.752 dinara, a viši saradnik 39.161 dinar. U Trsteniku predsednik opštine zarađuje 91.186 dinara, viši referent 30.565, a saradnik 37.353 dinara.

U Ćupriji, Vranju, Paraćinu, Topoli, Novom Pazaru opštinski referent sa srednjom školom prima minimalac od oko 35.000 do 40.000 dinara u zavisnosti od staža. Dok službenik s fakultetskom diplomom zarađuje između 55.000 i 60.000 dinara.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kažu da su odnosi plata zaposlenih u javnom sektoru uređeni kroz koeficijente koji su propisani zakonom i podzakonskim aktima. Koeficijenti predstavljaju vrednosti poslova koji se obavljaju u istom zvanju, kako bi poslovi iste složenosti bili isto vrednovani. Poslovi koje državni službenici obavljaju na republičkom nivou razlikuju se od poslova koji se obavljaju na lokalnom nivou, te nije moguće porediti plate na državnom i lokalnom nivou.

Kada je u pitanju konkretna visina plate za rad na određenim poslovima, ona zavisi od visine osnovice. Osnovica je jedinstvena za sve lokalne samouprave i utvrđuje je vlada, na predlog Ministarstva finansija za svaku budžetsku godinu u skladu s procentualnim rastom osnovice koji predviđa Zakon o budžetskom sistemu.

Rast osnovice, pa i plata za sve zaposlene u lokalnim samoupravama bio je pet odsto u 2018, sedam procenata u 2019. i osam u 2019. U državnim organima je rast u 2018. bio pet odsto, osim za službenike u sudovima, carini, poreskoj upravi, MUP, gde je rast bio deset procenata. Dok su u 2019. bila dva uvećanja od sedam i kasnije osam odsto.