Kada je 21. vek počeo da piše svoja pravila igre, niko nije mogao nasluti da će doći vreme u kom će biti moguće zarađivati od kuće. Pratkično iz kreveta.

 

Nove tehnologije su u mnogome doprinele razvoju poslova koji su krajem devedesetih bili manje popularni, a sredinom prethodnog veka nisu ni postojali. U moru takvih poslova koji su danas, ne samo popularni, nego i masovno neophodni, svako bi voleo i želi da nađe svoje mesto.

Čini se da se čitav svet polako seli na virtualnu platformu, komunikacija je digitalizovano, a glavno mesto intelektualnog i informativnog opštenja postaje internet.

Prezentacije na mreži danas koriste mnogi za reklamiranje svojih kompanija, za lakšu komunikaciju. Fizički i materijalan svet bez Internet podrške sve se teže snalazi u svetu kakav je svet današnjici. Izrada sajtova postala je posao koji je sve učestaliji, a web dizajn kategorija bez koje se ne može funkcionisati.

Šta ćeš biti kad porasteš?

Na ovo pitanje smo svi, kada smo bili manji, odgovarali uglavnom klišeirano. Da su se želje ostvarivale, svet bi sada bio pun pilota, policajaca, glumica i balerina. Novo doba je, međutim, nekim novim klincima nametnulo zanimanja koja njihovi roditelji u detinjstvu nisu poznavali ili su ih gledali kao distopične elemente naučno – fantastičnih filmova.

Posao web dizajnera je relativno nov posao, ali toliko ustaljen da ga danas obavljaju mnogi. Od onih koji su priučeni do onih koji su znanje sticali na univerzitetima zavisi samo još to, koliko su se na ličnom planu angažovali kada je učenje dizajna u pitanju. Web developer, Web dizajner, Webmaster, to je zanimanje koje će možda naša deca navoditi kao odgovor na pitanje iz ovog podnaslova.

Osoba koje je zadužena za dizajn, razvoj i marketing, kao i održavajne sajta su oni koji dizajn poznaju do utančine. U poslednje vreme ovi poslovi podeljeni su i isparcelisani na manje celine. Tako poslove autora, administratora, programera, pisca sadržaja, mogu obavljati i različite osobe.

 

Odgovornosti web developer-a

Kako svaki majstor ima svoj alat, logično je da ih imaju i oni koji svoj rad plasiraju na netu. Najveća većina dizajnera radi u HTML, JavaSciptu i Perlu, a koriste ih tokom dizajniranja Internet sajta, podešavanja web servera i u ostalim operacijama vezanih za interfejs i funkcionisanje sajta.

Odgovornost web developera nije samo i isključivo izrada sajta. Brojne su odgovornosti ovog posla:

–          Regulisanje i upravljanje korisničkim pravima registrovanih članova Internet sajta

–          Definisanje pravila ponašanja korisnika sajta

–          Uređivanje izgleda web sajta

–          Raspored sadržaja sajta

–          Funkcionisanje sajta u interakciji sa korisnicima

–          Dizajniranje sajta

–          Podešavanje web servera

–          Upravljanje operacijama Internet interfejsa

Veštine za dobrog web developera

Da bi se bolje pozicionirao u svetu dizajnera, onaj koji planira da se bavi ovim poslom trebalo bi da poseduje veštine koje će ga određivati u pravcu kvaliteta i uspešnosti.

Dobro poznavanje engleskog jezika je osnova ovog posla. Logičko i analitičko razmišljanje je takođe potrebno jer su pojedini zadaci bliži logici i matematici nego informatici. Želja za stalnim usavršavanjem znanja i veština takođe je od presudnog značaja. Stručna znanja koja se preporučuju su  poznavanje rada u Flashu, XHTML, PHP, Adobe Flash, Adobe Photoshop, Cold Fusion, MySQL, Java, JSP, XSL, a svako dodatno znanje nije na odmet.