Više od 60 hiljada radnika u Republici srpskoj radi “na crno”

Predsednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je večeras da između 60 i 80 hiljada radnika u RS radi "na crno".

Ona je rekla i da u vladinom merama ekonomske politike nema rešenja za oko 80 hiljada radnika kojima se neredovno isplaćuju plate i doprinosi.

Tako je “ne samo u privatnim preduzećima, već i u javnim ustanovama i javnim preduzećima”, ukazala je Ranka Mišić u govoru u Skupštini gde se razmatraju mere ekonomske politike za 2015.godinu.

Predsednica Saveza sindikata je upozorila da Vlada mora da “podvuče crtu” i reši ta pitanja jer fondovi RS gube oko 237 miliona maraka koje “ostanu u džepovima onih koji ne isplaćuju zarade radnicima i ne uplaćuju doprinose”.

Ona je podršku Saveza sindikata RS predloženim merama ekonomske politike uslovila prihvatanjem amandmana koji su uložili sindikalci.

Mišić je poručila da novi Zakon o radu, čije usvajanje traži Međunarodni monetarni fomd (MMF), neće dobiti podršku sindikata, ustvrdivši da je sadašnji zakon usklađen s evropskim standardima.

Na kraju izlaganja, ona je rekla da oko 11 hiljada radnika čeka na socijalno zbrinjavanje, navodeći da to zahteva veća sredstva iz budžeta.

Skupština RS na posebnoj sednici razmatra ekonomsku politiku i Budžet RS za 2015. godinu.

Predloženi budžet iznosi dve milijarde i 33 miliona maraka, što je za 123 miliona maraka, odnosno 5,7 posto, manje od budžeta za 2014. godinu.