Vlada namerava da se zaduži 706,6 milijardi dinara u 2015. godini!

Planirano je da se do 79,3 milijarde dinara obezbedi iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada.

Vlada Srbija planira da se u 2015. godini zaduži 706,6 milijardi dinara za potrebe finansiranja budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice kreditorima, navodi se u danas objavljenom predlogu budžeta.

Prema Predlogu budžeta Srbije za 2015, objavljenom na sajtu Skupštine, najveći deo novca država će obezbediti emitovanjem hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti i to u iznosu do 450 milijardi dinara.

Emitovanjem evroobveznica na međunarodnom tržištu Vlada Srbije namerava da obezbedi do 180 milijardi dinara.

Planirano je da se do 79,3 milijarde dinara obezbedi iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada.

Zaduživanje bi trebalo da omogući pokrivanje budžetskog deficita od 191,3 milijarde dinara i izdataka za otplatu kredita od 509,6 milijardi dinara i nabavku finansijske imovine od 5,6 milijardi dinara.

Troškovi za otplatu kredita odnose se na izdatke do 450,5 milijardi za otplatu glavnice dugovanja domaćim kreditorima, 42,6 milijardi dinara za strane kreditore, a 16,5 milijardi dinara za plaćanje glavnice po garancijama.

Primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 3,6 milijardi dinara, što, kako je Vlada navela, predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

Po predlogu budžeta za 2015. godinu, ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.