Vlada Srbije izdvaja milijardu dinara za obnovu poplavljenih područja

Vlada Srbije odlučila je na današnjoj sednici da izdvoji milijardu dinara za obnovu privrede na poplavljenim područjima, a sredstva će ići preko Programa Fonda za razvoj Republike Srbije.

– Sredstva će preko Programa Fonda za razvoj po povoljnim uslovima, moći da koriste privredni subjekti za kupovinu nove i remont oštećene opreme, sanaciju objekata i finansiranje trajnih obrtnih sredstava – rečeno je u saopštenju posle sednice Vlade.

Kako se precizira, krediti će biti odobravani do visine procenjene štete, sa rokom otplate do sedam godina za investicione kredite i do četiri godine za kredite za trajna obrtna sredstva, a kamatna stopa je 1,5 odsto godišnje.

– Maksimalan iznos jednog korisnika sa povezanim licima može biti do 1,85 miliona dinara i ne može biti veći od visine procenjene štete – rečeno je u saopštenju u kome se navodi da će Program, sa detaljnim kriterijumima i procedurama biti objavljen na sajtu Fonda za razvoj Republike Srbije.