Želite da prodajete i poslujete preko interneta? SAJT VAŠE FIRME mora da sadrži OVE INFORMACIJE

Kompjuter
Pixabay.com

Neminovna je činjenica da gotovo svi, od onih najmlađih pa do najstarijih korisnika interneta, do većine informacija dolazi putem internet pretraživača. Ukoliko se bavite proizvodnjom ili pružanjem usluga, a već nemate svoju web stranicu, velike su šanse da će se potencijalni kupci obratiti vašem konkurentu koji je već prisutan na internetu. Stvar je jednostavna – na internetu je lakše pronaći informaciju, kontakte, uporediti cene, a zatim obaviti i sam čin kupovine.

 

Sudeći po statističkim podacima iz 2016. godine, u Srbiji 54% stanovnika aktivno koristi internet, što predstavlja nešto niži procenat korisnika u osnosu na zemlje u okruženju. Podaci ukazuju da u Bosni i Hercegovini procenat internet korisnika  iznosi 69%, dok u Hrvatskoj internet koristi čak 75% ukupnog stanovništva.  

Još je značajnija činjenica da se broj internet korisnika proporcionalno povećava iz godine u godinu, te je savremeni način poslovanja neraskidivo povezan sa globalnom internet mrežom. Ali ipak, dolazimo do toga da i dalje jako veliki broj preduzeća, pogotovo onih malih, još uvek nema svoju sopstvenu web stranicu.

Veliki je broj primera web stranica koje se ne ažuriraju redovno, ne prate savremene trendove kada su u pitanju dizajn i funkcionalnost, te ne pružaju korisnicima sve relevantne informacije, što je gotovo slično situaciji kada web sajt i ne postoji.

Mala preduzeća bi mogla značajno unaprediti svoje poslovanje ulaganjem u svoje pristustvo na internetu, a cena ulaganja u izgradnju i održavanje web stranice je neuporedivo manja u odnosu na benefite koje prisustvo na internetu može da donese, ukoliko se iskoristi na pravi način.

A koji je pravi način? Šta je potrebno da jedan web sajt sadrži kako bi generisao veće prihode od troškova njegove izrade?

Ovo je relativno pitanje, jer prvenstveno zavisi od delatnosti kojom se pojedinac, preduzeće ili kompanija bavi. Najpre je potrebno odabrati web dizajnera ili kompaniju koja se bavi web dizajnom koja će umeti da na pravi način prepozna i odgovori na vaše potrebe-u zavisnosti od same delatnosti.

U najvećem broju slučajeva, manje je više. Sajt treba da sadrži sve relevantne informacije, kao što su spisak ili lista proizvoda sa fotografijama ili portfolio usluga. Treba da sadrži osnovne podatke o cenama ili načinima na koje se može doći do cena, kao i najvažnije kontakt podatke, kao što su e-mail, telefon i adresa.

Preglednost je najvažnija, te pri izradi web sajta više pažnje treba posvetiti organizaciji i vidljivosti pravih elemenata, nego njegovom zatrpavanju sadržajem koji ne mora uvek biti relevantan. Imajte u vidu će na osnovu onoga što potencijalni kupci budu zatekli na vašoj web stranici najverovatnije i doneti odluku o kupovini.

Jedan od najvažnijih elemenata sajta je “poziv na akciju”. Nakon što ste potencijalne kupce uputili na to čime se bavite, koji to proizvod ili uslugu nudite, zašto je konkurentan, kako se upotrebljava ili kakva mu je cena, neophodno je da ih navedete na konkretnu akciju. To može biti poziv na kupovinu, rezervaciju ili poziv da vas kontaktiraju, putem telefona ili e-maila.

Poslovanje sa sobom nosi brojne izazove, te zanemarivanje ovog aspekta može biti opravdano usled nedostatka vremena ili sredstava. Ali svakako, o aspektu web dizajna i samoj izradi sajta ne morate vi da brinete, jer na tržištu postoji jako veliki broj profesionalaca koji se time bavi. Vaše je da se pobrinete o sadržaju sajta i tome da vaš proizvod ili usluga postanu prisutni i na internetu.loading...