Želite da započnete sopstveni biznis? Ovo su trenutno NAJPROFITABILNIJE OBLASTI

Pare
Foter/ Tax Credits / photo on flickr

Stručnjaci koji prate rast u poslovnoj industriji pomažu vam da pronađete najprofitabilnije oblasti koje se velikom brzinom proširuju. Sajt Inc.com pitao je istraživačku firmu IBISWorld koje industrije trenutno najbrže rastu i imaju profite.

 

Servisi i/ili aplikacije koje obezbeđuju informacije o gužvama u realnom vremenu

Ova industrija ima prosečan profit od 18%. Korisnicima je potreban dobar mobilni telefon i internet konekcija i može da proveri podatke o gužvi, bilo kada bilo gde. Oni koji ulaze na tržište možda će pružiti usluge i u manjim gradovima i ubaciće više detaljnijih podataka. Ovakvi podaci pogotovo su bitni kada idete na neki duži put (autoput, magistrala) ili kada ste u dilemi koji put izabrati.

Grickalice (prehrambena industrija)

Profit u ovoj industriji je oko 15%. Dokle god raspoloživi dohodak ostane jak, kaže IBISWorld, postoji prostora za nove biznise koji bi prodavali kvalitetne grickalice i nove proizvode koji su sastavljeni od manje tradicionalnih sastojaka.

Internet izdavaštvo i emitovanje

IBISWorld je istraživao i pronašao da je u ovoj industriji profit oko 24 procenata. Pored reklama i sadržaja za pretplatnike, ovi poslovni modeli obuhvataju i licenciranje intelektualne svojine i prodaju korisničkih informacija trećim licima.

Devojka se OBOGATILA PREKO NOĆI: ‘Novac je samo stizao, a ja sam postala ZAVISNA’

Servis o finansijskim podacima i tržištu

Pružanje podataka o tržištu finansijskim firmama, trgovcima i investitorima daje profit od oko 21 odsto, kaže IBISWorld. Najveći deo industrije specijalizuje trgovanje podacima u realnom vremenu, ali postoje mogućnosti i za analitiku, istraživanje i referentne podatke.

Servisi za telemedicinu

Istraživači očekuju da će ova industrija porasti za oko 39% od sada do 2020. godine. U međuvremenu raste tražište elektronskih uređaja, kombinovano sa željom da se smanje medicinski troškovi i sve veći broj starije populacije (u svim delovima sveta). Lekari budućnosti će morati da postanu tumači podataka, uz pomoć tehničkih pomagala, i da daju dijagnozu stanja kao i odgovarajuću terapiju.

Software za HR i plaćanje

Ova industrija uključuje softver koji se koristi u svemu od regrutovanja novih zaposlenih do učenja menadžmenta. Uspešne kompanije imaju maržu od 29%, a postoji tendencija da se industrija premesti u softver-kao-servis model.