Što bi rekao Čola: "Bože, gdje si... Bože, s kim si"... :)