Bolje da je ćutao, možda bi sve bilo drugačije! ;)