Očigledno nije shvatila da je reč o tiketu, pa je pričala o stvarima o kojima ne bi trebalo! :-)