"Dušo, tata ti uništava matursku fotografiju... ponovo" :D