I mama ima dušu!

Mama voli, a ne sme da kaže šta!