I mama ima dušu!

Humor
Facebook

Mama voli, a ne sme da kaže šta!