KO JE OVDE KONJ? Sad me vidiš sad me… ne vidiš, PIKA PU (GIF)

konj
giphy.com

Sigurno se više neće igrati ove igre :D