Skoro svaki muškarac se bar jednom našao u sličnoj situaciji...