Ma tako je! :D

 

Srpska mantra:

Ako se dogodi nešto loše, piješ da bi zaboravio;

Ako se dogodi nešto dobro, piješ da bi proslavio;

Ako se ništa ne događa, piješ kako bi se nešto događalo! laughing