Interesantan komšiluk: OBDARENI BOLE iz stana broj 5

bole
screenshot

Bole, možda je 24cm, ali ti je signal pao :D