Guglova mapa nepresušan je izvor raznih misterioznih geografskih fenomena. Od kako je Gug uveo i opciju "Street view" zaista svašta možemo videti :D