Ovo "savršenstvo" uslikano je u Promajni kod Makarske.