Ono kad ljudi misle na potpuno različite stvari :D