Zove čovek Savetovalište za alkoholičare.

 

– Halo?

– Dobar dan, je l’ to Savetovalište za alkoholičare?

– Jeste, izvolite?!

– Da li ide led u vinjak?! laughing