Na času veronauke, kaže učiteljica đacima:

Neka dignu ruku svi koji žele ići u raj.

Svi su digli ruku sem Perice. I pita njega učiteljica:

Zar ti ne želiš u raj, Perice?

Perica odgovara:

Mama mi je rekla da posle veronauke dođem pravo kući.