Mislio je da će sa njom otvoreno moći da priča o ljubavi, ali se grdno prevario! :-)