PODELA PO INFOMATIČARIMA: Postoji sedam tipova žena – poslednji je najopasniji

Humor
Facebook.com

Sedmi vam ne gine :)