Pazite se kad prolazite pored baka!

 

Šetala se jednom jedna baka, slabašna, oslonjena na štap… i prolazi pored momka koji čeka autobus. On oslušne, a baba peva!

Dvadeset jedna danas, dvadeset jedna danas!

I on joj onako ispotiha kaže:

Šišmišu matori, sigurno ne puniš 21!

A ona ga gurnu štapom pravo pod autobus i nastavi da peva.

Dvadeset dve budale danas, dvadeset dve!