Da li je ovo vrhunac bahatosti ili je odgovor još gori?!