Ove njene reči nikada neće uspeti da zaboravi! :-)