Posle njenog odgovora dobro će razmisliti da li će i dalje biti sa njom! :-)