Sede dve plavuše na autobuskoj stanici. Naiđe autobus i jedna pita vozača...

 

– Oprostite, mogu li ovim busom do Konjarnika?

– Na možete – odgovori vozač.

A druga će plavuša:

– A ja?