Nije mu lako...

 

Snela koka jaje od 2 kg i pitaju petla:

– Šta planirate u budućnosti?

– Pa u budućnosti planiram da noju je*em mater!