Mora da se pokajao što ga je uopšte pitao za uslugu ;)