– Pošten advoka, marljiv političar i Božić Bata u Srbiji pronalaze kofer pun novca. Ko će ga zadržati?

– Božić Bata jer ostali ne postoje! 😀loading...