Izgleda da je ljudska glupost zaista beskonačna! :-)