Pazite s kim se kačite, deca su sve opakija! :)

 

Učiteljica prekorava malog Pericu koji nikako da se trgne i počne da uči:

Sramota, ti si sramota ovog razreda. Ja sam u tvom uzrastu već uveliko čitala, pisala i računala. A ti nisi ni zašta sposoban.

Perica se samo osmehnuo blago i rekao:

Vidi se da ste vi imali dobru učiteljicu!